במבוך - נירה מלין

על היצירה

|במבוך| 

בימוי ויצירה - נירה מלין

צילום - הראל ישורון

עריכה - עליזה אפריים

משחק - הילה מן, עדי בלוטין

מנחות - סיון בן ארי, נימרוד צין