הצוות

איתן בן-חיים, מנכ"ל 

 תמונה איתן

רונית זאבי שרביט, מנהלת פיתוח משאבים וקשרי חוץ 

תמונה רונית

גרשון מאואר, מנהל כספים

תמונה גרשון

ליהיא מלכה-סביון, מנהלת מקצועית

תמונה ליהיא

אורלי למל, מתאמת טיפול

תמונה אורלי