Image
הגלריה ביפו

The Yaffo gallery

הגלריה ביפו מהווה במה פעילה לאמניה של עמותת כנפיים ולאמנים מן החוץ- שיתוף בתהליכי היצירה ובתוצריה. משבצות פעילות וותיקות שכבר יצא להן מוניטין כמו "אמן בתהליך", ו"אמן אורח" מאפשרות התוודעות אל מאחורי הקלעים של העבודה האמנותית והזדמנות לדיון וחקירה בשאלות של יצירה אמנותית לסוגיה. בגלריה ניתן לראות את יצירותיהם של אמנים המתמודדים עם פגיעה נפשית, כאשר חלקם בעלי הכשרה אמנותית, בוגרי בצלאל ומכללות ובתי ספר לאמנות בארץ ובחו"ל.

ארועים עתידיים