יצירה של אמנית בסטודיו לאמנות פלסטית

יציה של נעמה
יציה של נעמה